นโยบายยกเลิกการสั่งซื้อ

งื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาสินค้าที่ซื้อ
  • ร้านค้าจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของ บัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

     หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-949-7844 ต่อ 8